Grote Poëzie Prijs

De Grote Poëzie Prijs is sinds 2019 de opvolger van de VSB Poëzieprijs die werd ingesteld in 1993 en werd betaald door een fonds van de VSB bank, die was voortgekomen uit de Nutsspaarbanken. De prijs wordt jaarlijks uitgekeerd aan de auteur van een Nederlandse poëziebundel en bedraagt €25.000. Ook krijgt de winnaar een beeldje van Maria Roosen. Het geld wordt nu beschikbaar gesteld door enkele particuliere fondsen met een op cultuur gerichte doelstelling. De uitreiking valt samen met de jaarlijkse Gedichtendag, die wordt georganiseerd door Poetry International.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stad was de hoofdstad van o.m. het Romeinse Rijk, Byzantijnse Rijk en Osmaanse Rijk?


JUIST!NIET JUIST!

Constantinopel

conservatisme

Politieke en maatschappelijke opstelling die is gericht op het behoud van de bestaande orde. Vooral agrarische samenlevingen met vastomlijnde sociale verhoudingen (zogeheten sedentaire samenlevingen) hebben inspiratie voor conservatieve denkbeelden geboden. Een bekende conservatieve denker was de Engelsman Edmund Burke, die ageerde tegen de Franse Revolutie.
.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. mektab
  2. contra legem
  3. voyeurisme
  4. sympathie
  5. atoom
  6. Idee
  7. deregulering
  8. Plato
  9. Jeroen Brouwers
  10. identificatie