Grote Poëzie Prijs

De Grote Poëzie Prijs is sinds 2019 de opvolger van de VSB Poëzieprijs die werd ingesteld in 1993 en werd betaald door een fonds van de VSB bank, die was voortgekomen uit de Nutsspaarbanken. De prijs wordt jaarlijks uitgekeerd aan de auteur van een Nederlandse poëziebundel en bedraagt €25.000. Ook krijgt de winnaar een beeldje van Maria Roosen. Het geld wordt nu beschikbaar gesteld door enkele particuliere fondsen met een op cultuur gerichte doelstelling. De uitreiking valt samen met de jaarlijkse Gedichtendag, die wordt georganiseerd door Poetry International.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

In welke periode van de prehistorie leefde men in Nederland toen de Romeinen kwamen?


JUIST!NIET JUIST!

ijzertijd

regeerakkoord

Beschrijving van hoe verschillende coalitiepartijengezamenlijk het regeringsbeleid willen vormgeven en wat daarbij wel of niet onderwerp van beleid zal zijn. Met het bereiken van een regeerakkoord is de formatie van een nieuw kabinet afgesloten.