Grote Poëzie Prijs

De Grote Poëzie Prijs is sinds 2019 de opvolger van de VSB Poëzieprijs die werd ingesteld in 1993 en werd betaald door een fonds van de VSB bank, die was voortgekomen uit de Nutsspaarbanken. De prijs wordt jaarlijks uitgekeerd aan de auteur van een Nederlandse poëziebundel en bedraagt €25.000. Ook krijgt de winnaar een beeldje van Maria Roosen. Het geld wordt nu beschikbaar gesteld door enkele particuliere fondsen met een op cultuur gerichte doelstelling. De uitreiking valt samen met de jaarlijkse Gedichtendag, die wordt georganiseerd door Poetry International.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke componist schreef het muziekstuk Le Carnaval des Animaux?


JUIST!NIET JUIST!

Camille Saint-Saëns

intelligentie

De mate waarin de totale ervaringswereld verstandelijk wordt verwerkt. De mate waarin men zich los kan maken van feitelijke en concrete verschillen tussen objecten, situaties en gebeurtenissen en op abstract niveau de dieperliggend overeenkomsten kan zien. Ook het gemak waarmee iemand nieuwe leerstof kan doorzien, zich eigen maken en zelfstandig kan toepassen.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. mektab
  2. horizontale werking
  3. scholastiek
  4. dogma
  5. oedipale fase
  6. idealisme
  7. rede
  8. Antigone
  9. aha-erlebnis
  10. conditionering