Grote Poëzie Prijs

De Grote Poëzie Prijs is sinds 2019 de opvolger van de VSB Poëzieprijs die werd ingesteld in 1993 en werd betaald door een fonds van de VSB bank, die was voortgekomen uit de Nutsspaarbanken. De prijs wordt jaarlijks uitgekeerd aan de auteur van een Nederlandse poëziebundel en bedraagt €25.000. Ook krijgt de winnaar een beeldje van Maria Roosen. Het geld wordt nu beschikbaar gesteld door enkele particuliere fondsen met een op cultuur gerichte doelstelling. De uitreiking valt samen met de jaarlijkse Gedichtendag, die wordt georganiseerd door Poetry International.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke Nederlandse staatsman is de uitspraak: 'Wacht op onze daden'?


JUIST!NIET JUIST!

J.R. Thorbecke

Aletta Jacobs

(1854-1929) De eerste vrouw in Nederland, die naar een hbs (nu VWO) ging, die een universitaire studie voltooide (medicijnen), die arts werd en aan een universiteit promoveerde. Ze stond aan het hoofd van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht en was voorvechtster van geboorteregeling.
Zie ook Thorbecke.