Boekenbon Literatuur Prijs

De Boekenbon Literatuur Prijs is de opvolger van de AKO-literatuurprijs, die sinds 1988 bestaat. AKO is een Nederlandse boekwinkelsketen, die het lezen bij een breed publiek wilde bevorderen. Die doelstelling is – na een onderbreking van vier jaar als ECI Literatuurprijs – in 2018 overgenomen door de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor fictie en non-fictie. Het bestuur van deze stichting benoemt elk jaar een onafhankelijke jury. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Vlaamse of Nederlandse auteur van proza, fictie zowel als non-fictie. Het boek moet zijn verschenen tussen 1 juli van het voorafgaande jaar en 1 juli van het lopende jaar. De prijs bedraagt € 50,000.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie was de eerste keizer van het Romeinse Rijk?


JUIST!NIET JUIST!

Augustus

bureaucratie

Een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels gebonden procedures, verantwoordelijkheden, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. Het is de bij een rechtsstaat behorende ambtelijke organisatie. De 'onpersoonlijke relatie' moet het bevoordelen van familie en vrienden (nepotisme) door ambtenaren voorkomen. In het dagelijks verkeer wordt dit begrip vaak gebruikt als aanduiding van extreem formalisme en administratieve lasten. Het zou beter zijn daarvoor de term bureaucratisme te gebruiken. De bureaucratie wordt wel aangeduid als vierde macht, na de trias politica.