Boekenbon Literatuur Prijs

De Boekenbon Literatuur Prijs is de opvolger van de AKO-literatuurprijs, die sinds 1988 bestaat. AKO is een Nederlandse boekwinkelsketen, die het lezen bij een breed publiek wilde bevorderen. Die doelstelling is – na een onderbreking van vier jaar als ECI Literatuurprijs – in 2018 overgenomen door de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor fictie en non-fictie. Het bestuur van deze stichting benoemt elk jaar een onafhankelijke jury. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Vlaamse of Nederlandse auteur van proza, fictie zowel als non-fictie. Het boek moet zijn verschenen tussen 1 juli van het voorafgaande jaar en 1 juli van het lopende jaar. De prijs bedraagt € 50,000.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke componist schreef het muziekstuk Le Carnaval des Animaux?


JUIST!NIET JUIST!

Camille Saint-Saëns

retoriek

Oorspronkelijk bij de oude Grieken de leer der welsprekendheid. De tegenwoordige betekenis is minder gunstig: bombastisch en gezwollen taalgebruik. Een retorische vraag is een schijnvraag, omdat de vragensteller niet werkelijk een antwoord verwacht (bijvoorbeeld: 'wou je soms zeggen dat het allemaal wel meevalt?').