Henriëtte van Eyk

(1897-1980) Schrijfster van ironisch-humoristische romans, waarin (Haagse) standsvooroordelen worden bespot: De kleine parade (1932) en Intieme revue (1936). Samen met Vestdijk schreef ze een roman in brieven: Avontuur met Titia (1949).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke kunststroming was Mondriaan een van de oprichters?


JUIST!NIET JUIST!

De Stijl

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.