Nederlandse literatuur 1830-1940

Bij de keuze van schrijvers uit de Nederlandse letterkunde na 1830 is in beginsel uitgegaan van de gemiddelde kennis van een Nederlander die graag boeken leest, met het accent meer op Noord-Nederlandse dan op Vlaamse literatuur.

De meest bekende personen hebben hun plek te danken aan het feit dat zij belangrijke bijdragen leverden aan de literatuur als dichter, essayist en/of vertaler. Een aantal belangrijke culturele stromingen of scholen wordt alleen genoemd als ze in de literatuurgeschiedenis een duidelijke rol spelen. Verder is aandacht besteed aan algemeen bekende boektitels en romanpersonages. Tijdschriften hebben alleen een plaats gekregen als zij wortelen in een langere traditie. Auteurs die onder pseudoniem bekend zijn, worden meestal onder hun schuilnaam genoemd. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.