difterie

Difterie is een acute infectieziekte van de keel en andere organen, veroorzaakt door een bacterie. De ziekte werd vroeger in de volksmond 'kroep' genoemd, niet te verwarren met 'pseudo‑kroep', die een veel milder beloop heeft en veroorzaakt wordt door een virus.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.