Maria Sybilla Merian

Maria Sybilla Merian (1647-1717) is een beroemd beeldend kunstenaar van insecten, planten en bloemen. Ze werd geboren in Frankfurt, waar zij les kreeg in aquarelleren. Als jonge vrouw koos zij vooral bloemen als haar onderwerp. Ze observeerde scherp en zag de insecten die op bloemen en planten leefden. Daarna concentreerde Maria Sybilla Merian zich op wat haar levenswerk zou worden: de cyclus van rups tot vlinder. Ze beeldde uit wat ze aan stadia zag en maakte steeds mooiere composities. Rupsen, het verpoppen en ontpoppen, vlinders en insecten op de planten waarop zij hun voedsel vonden. Het leidde tot het beroemd geworden boek Der Raupen wunderbare Verwandelung. De diep-religieuze kunstenares zag hierin een symbool van de mens op aarde: de pop is zijn (schijn)dood en de vlinder de ziel die opgaat naar God. Dezelfde religiositeit deed haar in 1675 met haar gezin verhuizen naar een leefgemeenschap in Wieuwerd in Friesland. Toen daar in 1691 een levensbedreigende epidemie uitbrak verhuisde zij naar Amsterdam, waar zij in rariteitenkabinetten kennis maakte met vlinders en kleine dieren die door de scheepslieden van de VOC en WIC naar Nederland waren meegenomen. Dat bracht haar ertoe in 1699 met een dochter naar Suriname te reizen om daar die vreemde schepselen met eigen ogen te zien. In 1705 kwam Ofte Verandering der Surinaamsche insecten uit, een boek met gravures.
Veel van haar werk is in bezit van onder andere het Rijksmuseum en Artis. Bij het grote publiek zijn reproducties nog steeds geliefd.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

Mythologie > Grieks-Romeins

Demeter

In de Griekse mythologie de godin van de vruchtbaarheid en de aarde, die de vruchten voortbrengt, in het bijzonder de granen. Uit haar verbintenis met Zeus (haar broer) kreeg zij een dochter, Persefone. Toen Persefone door Hades naar de onderwereld was ontvoerd, ging Demeter haar zoeken. Zij dwaalde over de aarde, die al die tijd geen graan voortbracht. De winter was over het land gekomen. Zeus zond uiteindelijk Hermes naar de onderwereld, met de opdracht Persefone naar haar moeder terug te brengen. Zij moest voortaan een derde deel van het jaar in de onderwereld doorbrengen en de overige tijd op aarde. Dit symboliseerde de wisseling van de seizoenen.