Maria Sybilla Merian

Maria Sybilla Merian (1647-1717) is een beroemd beeldend kunstenaar van insecten, planten en bloemen. Ze werd geboren in Frankfurt, waar zij les kreeg in aquarelleren. Als jonge vrouw koos zij vooral bloemen als haar onderwerp. Ze observeerde scherp en zag de insecten die op bloemen en planten leefden. Daarna concentreerde Maria Sybilla Merian zich op wat haar levenswerk zou worden: de cyclus van rups tot vlinder. Ze beeldde uit wat ze aan stadia zag en maakte steeds mooiere composities. Rupsen, het verpoppen en ontpoppen, vlinders en insecten op de planten waarop zij hun voedsel vonden. Het leidde tot het beroemd geworden boek Der Raupen wunderbare Verwandelung. De diep religieuze kunstenares zag hierin een symbool van de mens op aarde: de pop is zijn (schijn)dood en de vlinder de ziel die opgaat naar God. Dezelfde religiositeit deed haar in 1675 met haar gezin verhuizen naar een leefgemeenschap in Wieuwerd in Friesland. Toen daar in 1691 een levensbedreigende epidemie uitbrak verhuisde zij naar Amsterdam, waar zij in rariteitenkabinetten kennis maakte met vlinders en kleine dieren die door de scheepslieden van de VOC en WIC naar Nederland waren meegenomen. Dat bracht haar ertoe in 1699 met een dochter naar Suriname te reizen om daar die vreemde schepselen met eigen ogen te zien. In 1705 kwam Ofte Verandering der Surinaamsche insecten uit, een boek met gravures.
Veel van haar werk is in bezit van onder andere het Rijksmuseum en Artis. Bij het grote publiek zijn reproducties nog steeds geliefd.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Franse kunstenaar ontwikkelde eind 19e eeuw het pointillisme?


JUIST!NIET JUIST!

Georges Seurat

satire

Een literair werk waarin de dwalingen en ondeugden van de dag worden doorgelicht en belachelijk gemaakt.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. Pavlov-effect
  2. idealisme
  3. Koot & Bie
  4. voyeurisme
  5. suite
  6. iftar
  7. keerkringen
  8. mazen in de wet
  9. Descartes
  10. Raymond Chandler