Hendrick de Keyser

(1565-1621) Architect en beeldhouwer, werkte voornamelijk in Amsterdam. Belangrijke werken zijn de Zuiderkerk en de Westerkerk in Amsterdam. Maakte onder andere het praalgraf van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.