Beeldende kunst van Renaissance tot 1850

Op deze website houden we omstreeks 1350 aan, als begin van de Renaissance, maar niet strikt. Degenen die min of meer geregeld een museum bezoeken, zullen veel namen van bekende schilders aantreffen. Er is gekozen voor kunst die vooral voor Nederland belangrijk is, en dat heeft tot gevolg dat de selectie sterk op Europa is geconcentreerd. Maar de absolute topwerken uit verre streken zijn ook opgenomen.

Dit hoofdstuk biedt informatie over de in artistiek en historisch opzicht meest kenmerkende aspecten van de beeldende kunst. De nadruk ligt op werken die getuigen van bepaalde stromingen en op kunstenaars die veel voor een stroming hebben betekend of om een andere reden bekendheid hebben gekregen.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals drinkbeker of camee, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals abacus of fronton. Maar wij staan open voor suggesties.