prefiguratie

Voorafbeelding. Een gebeurtenis uit het Oude Testament die werd opgevat als een voorafschaduwing van een gebeurtenis in het Nieuwe Testament.

Zie ook typologie en biblia pauperum.

 

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Oost-Europese componist schreef de symfonie Uit de Nieuwe Wereld?


JUIST!NIET JUIST!

Antonín Dvorák

monarchie

Term uit het staatsrecht. Het is een staatsvorm waarbij het staatshoofd zijn of haar positie erfelijk heeft verkregen. Deze persoon is de monarch, ofwel de koning(in) of vorst(in).