zuilen van de Islam

De vijf religieuze verplichtingen die voor iedere moslim gelden: de geloofsbelijdenis (shahaada), het gebed (salaat), de aalmoes (zakaat), het vasten tijdens de ramadan (sawn) en de bedevaart naar Mekka (hadj).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de teksten voor de tv-serie Ja zuster, nee zuster?


JUIST!NIET JUIST!

Annie M.G. Schmidt

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.