ultimatum

Eis die voor de laatste maal wordt gesteld, met vermelding van de termijn waarbinnen aan de eis moet zijn voldaan en van de te treffen sancties bij in gebreke blijven.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie is de uitvinder van de gloeilamp?


JUIST!NIET JUIST!

Thomas Edison

assimilatie

Zodanige aanpassing van individuen of groepen aan een dominante cultuur dat de oorspronkelijke culturele identiteit op de achtergrond raakt.