Srebrenica

Srebrenica is een stad in Bosnië-Herzegovina, vooral bekend geworden door de genocide die hier plaatsvond in 1995. Met de dood (1980) van dictator Tito viel het bindmiddel tussen de verschillende Balkan-staten weg en vlamden oude etnische conflicten weer in alle hevigheid op. Door de daarop volgende burgeroorlog (1991–2001) viel Joegoslavië uiteen in verschillende deelstaten: Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Macedonië. In de heuvels rond Srebrenica, een Islamitisch enclave in een Servisch gebied, werd vanaf het begin van de oorlog hevig gevochten. In 1993 werd Srebrenica door de Verenigde Naties uitgeroepen tot safe-zone, waar Nederlandse veiligheidstroepen (Dutchbat-bataljons) de veiligheid van toegestroomde vluchtelingen moesten garanderen. Door een groot voedseltekort ondernamen de ingesloten mannen vanuit de Srebrenica-enclave plundertochten op Servische dorpen in de omgeving. De spanningen liepen steeds verder op en uiteindelijk veroverde een grote Servische troepenmacht de enclave, omdat de Nederlandse militairen machteloos waren door uitblijvende VN-steun vanuit de lucht. Meer dan 7000 moslims (vnl. jonge mannen) werd onder het oog van Nederlandse militairen afgevoerd en, ondanks toegezegde bescherming, vermoord. De val van de enclave geldt als de ergste daad van genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Het leidde tot de val van het tweede kabinet-Kok in 2002 en een parlementaire enquête. In 2022 bood Minister Ollongren namens de Nederlandse regering de nabestaanden van de genocide excuses aan voor het falen van de internationale gemeenschap in de bescherming van de mensen van Srebrenica.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wat is in de klassieke muziek de aanduiding voor een langzaam tempo?


JUIST!NIET JUIST!

adagio

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

klimaatverandering

Het klimaat verandert voortdurend in de loop van de geologische geschiedenis. Gedurende lange perioden in de afgelopen honderden miljoenen jaren is de aarde ijsvrij geweest, afgewisseld door perioden met veel ijs. Gedurende de laatste 10.000 jaar leven we in een betrekkelijk warme periode. Naar het oordeel van de meeste klimatologen verandert het wereldwijde klimaat nu ook door menselijk toedoen.De temperatuurtoename gedurende de afgelopen 50 jaar kan waarschijnlijk grotendeels aan de invloed van de mens worden toegeschreven. Door het broeikaseffect zou het klimaat in de loop van deze eeuw nog aanzienlijk warmer kunnen worden. Over de grootte en de regionale verdeling van deze klimaatverandering bestaat nog aanzienlijke onzekerheid, zowel door onvoldoende kennis van het klimaatsysteem als door onzekerheid over de toekomstige uitstoot van broeikasgassen. Ondanks deze onzekerheid heeft een groot aantal landen, op grond van het zogeheten Voorzorgsbeginsel, afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
Zie ook Klimaatverdrag, Kyoto Protocol en ijstijden.
Zie ook Klimaatconferentie Kopenhagen 2009 en Klimaatakkoord van Parijs 2015.