volkeren

In de vaart der volkeren. Het gevoel hebben een belangrijke rol te spelen in de wereld of in de maatschappij. Naar een citaat uit Lodewijk van Deyssel in Nieuw Holland (1886‑1887): 'Wij willen Holland hoog opstoten midden in de vaart der volkeren.'

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie is de Griekse god van de zee?


JUIST!NIET JUIST!

Poseidon

Augustus

Augustus (latijn: verhevene) is een eretitel die door de senaat van Rome aan Gaius Octavianus werd verleend in 27 voor Christus. Octavianus had in de burgeroorlog na de dood van zijn adoptievader Caesar zijn rivaal Marcus Antonius overwonnen. Het bewind van Augustus bracht vrede in het Romeinse Rijk (de Pax Augusta) en was een bloeitijd voor kunst en literatuur.
Zie ook Horatius, Livius en Vergilius.