Deo volente

Deo volente Zo God wil. Latijn. Een uitdrukking die christenen gebruiken om aan te geven dat je wel allerlei plannen kunt maken, maar dat het van God afhangt of je die ook kunt uitvoeren. Vrijwel altijd afgekort tot D.V. In reformatorische kring vaak gebruikt op bijvoorbeeld trouwkaarten en aankondigingen van bijeenkomsten. Ontleend aan een brief van de evangelist Jacobus uit het Nieuwe Testament: ‘Gij zegt: vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad… Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn… In plaats van te zeggen: indien de Here wil zullen wij leven en dit of dat doen’.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

biodiversiteit

Biodiversiteit is het vóórkomen van verschillende levende organismen, hun variabiliteit en samenhang in een bepaald gebied. De variabiliteit betreft niet alleen de uiterlijke kenmerken maar ook de genetische.