Hester Wolters

Hester Wolters (1943) is  kunsthistoricus gespecialiseerd in architectuur en design. In 1987 was zij samen met Gert Staal eindredacteur van het boek Holland in vorm, het standaardwerk over de Nederlandse vormgeving van 1945 tot 1987. Van 1993 tot 2007 was zij hoofdredacteur van Vormberichten, het maandblad van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). Daarnaast is zij betrokken bij verschillende publicaties over vormgeving en architectuur.