Hans Franken

Hans Franken (1936) Studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden en de Sorbonne te Parijs. Was achtereenvolgens advocaat en rechter te Rotterdam.
Van 1974 tot 1983 hoogleraar aan respectievelijk de Erasmus Universiteit te Rotterdam en de Rijksuniversiteit te Leiden in de Inleiding tot de Rechtswetenschap. Van 1983-1987 lid van de Raad van State.Van 1987 - 2001 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden in de Encyclopedie van de Rechtswetenschap en het Informatica­recht en tot 1 januari 1997 tevens aan de Rijksuniversiteit te Groningen in de Juridische Informatica.Sinds 2001 hoogleraar in het informatierecht aan de Universiteit Leiden.Was van 1995 tot september 1998 decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (van 1999 - 2002 tevens algemeen-secretaris van de KNAW) en was raadsheer-plaats­vervanger in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage en (plv) Kroonlid van de Sociaal‑Economische Raad. Hij vervulde tevens het voorzitterschap van onder meer de Stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche,de Raad van Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens, de Raad van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Raad van Tucht van de Nederlandse Organisatie van EDP-Auditors. Hij was daarnaast voorzitter van de Commissie Computercriminaliteit, van de Commissie grondrechten in het digitale tijdperk en de Commissie Vergelijkende Toets voor de verdeling van de commerciële radiofrequenties.
Heeft vele publicaties het licht doen zien op het gebied van rechtstheorie en juridische informatica.
Treedt veelvuldig op als arbiter en (NMI gecertificeerd) mediator, speciaal in ICT gerelateerde zaken.