poldermodel

Poldermodel is de naam voor het Nederlandse overlegmodel waarbij werkgevers, vakvonden en overheid met elkaar overleggen over lonen, uitkeringen en arbeidsvoorwaarden. Men overlegt zolang tot er afspraken kunnen worden gemaakt, waarbij niemand helemaal zijn zin krijgt, maar tevreden kan zijn. Het poldermodel is een model van redelijk overleg. Als eerste polder-voorbeeld in de recente geschiedenis wordt het Akkoord van Wassenaar gezien. Sindsdien is 'polderen' het werkwoord voor het zo lang om tafel blijven zitten totdat iedereen redelijk tevreden kan zijn met een genomen beslissing.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke politieke stroming is gericht op het behoud van de bestaande orde?


JUIST!NIET JUIST!

conservatisme

retoriek

Oorspronkelijk bij de oude Grieken de leer der welsprekendheid. De tegenwoordige betekenis is minder gunstig: bombastisch en gezwollen taalgebruik. Een retorische vraag is een schijnvraag, omdat de vragensteller niet werkelijk een antwoord verwacht (bijvoorbeeld: \'wou je soms zeggen dat het allemaal wel meevalt?\').