poldermodel

Poldermodel is de naam voor het Nederlandse overlegmodel waarbij werkgevers, vakvonden en overheid met elkaar overleggen over lonen, uitkeringen en arbeidsvoorwaarden. Men overlegt zolang tot er afspraken kunnen worden gemaakt, waarbij niemand helemaal zijn zin krijgt, maar tevreden kan zijn. Het poldermodel is een model van redelijk overleg. Als eerste polder-voorbeeld in de recente geschiedenis wordt het Akkoord van Wassenaar gezien. Sindsdien is 'polderen' het werkwoord voor het zo lang om tafel blijven zitten totdat iedereen redelijk tevreden kan zijn met een genomen beslissing.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.