Algemene Bijstandswet (ABW)

De Algemene Bijstandswet ABW werd in 1963 tot stand gebracht door minister Marga Klompé, en trad in 1965 in werking. Terwijl de toen bestaande sociale wetten het karakter hadden van een verzekering, waarvoor een persoon zelf verantwoordelijk was, formuleerde de ABW een overheidsplicht tot het verlenen van bijstand. De ABW wordt wel het 'vangnet' genoemd voor hen die onder geen andere regeling vallen.
Zie ook
Verzorgingsstaat Nederland.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke kunststroming was Mondriaan een van de oprichters?


JUIST!NIET JUIST!

De Stijl

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.