Woningwet

De woningwet is een wet uit 1901, die voor het eerst de overheidssubsidiëring van sociale woningbouw regelde. Deze is gebonden aan minimumeisen, waarbij het eerste criterium de zorg voor de volksgezondheid is. De Woningwet schreef ook het maken van een uitbreidingsplan voor. De woningwet werd drie maal herzien. Voor het laatst in 2015.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.