voedseldroppings

Voedseldroppings werden vanaf 29 april 1945, dus vlak voor de capitulatie, met toestemming van de Duitsers uitgevoerd door geallieerde bommenwerpers. Door de hongerwinter was de bevolking in west Nederland sterk ondervoed. In de voedselpakketten zaten zakken meel, blikken scheepsbeschuit, thee, eipoeder, bonen, blikjes Smac, sigaretten, chocolade en margarine.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.