verzuiling

Verzuiling is het begrip dat werd gebruikt om het maatschappelijk leven na 1900 te typeren. De maatschappij was toen georganiseerd op grond van geestelijke, kerkelijke stromingen, de 'zuilen'. Tussen de leden van de verschillende zuilen was contact schaars: men las geen krant van een vreemde zuil, protestantse kinderen bezochten de passende, protestantse school, katholieke kinderen een katholieke, gemengde huwelijken waren zeldzaam: 'Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.' Aan de politierke top, parlement en regering, heerste echter wel druk overleg, want de zuilen droegen het dak en daar moest geregeerd worden. Na 1960 nam de verzuiling af ('ontzuiling').

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

Mythologie > Grieks-Romeins

Demeter

In de Griekse mythologie de godin van de vruchtbaarheid en de aarde, die de vruchten voortbrengt, in het bijzonder de granen. Uit haar verbintenis met Zeus (haar broer) kreeg zij een dochter, Persefone. Toen Persefone door Hades naar de onderwereld was ontvoerd, ging Demeter haar zoeken. Zij dwaalde over de aarde, die al die tijd geen graan voortbracht. De winter was over het land gekomen. Zeus zond uiteindelijk Hermes naar de onderwereld, met de opdracht Persefone naar haar moeder terug te brengen. Zij moest voortaan een derde deel van het jaar in de onderwereld doorbrengen en de overige tijd op aarde. Dit symboliseerde de wisseling van de seizoenen.