Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel was een Seminarie in Brabant waar tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter gijzelaars werden ondergebracht, ongeveer 460 vooraanstaande personen uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven. Vijf gijzelaars werden geëxecuteerd als repressaile op aanslagen op Duitsers. In Sint-Micielsgestel werden door de gijzelaars ideeën ontwikkeld voor de wederopbouw van Nederland na de bevrijding.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.