Joodse Raad

De Joodse Raad werd op 12 februari 1941 op last van de Duitsers opgericht. Het centrale bestuur van de Raad werd in Amsterdam gevestigd. In de praktijk werden de regionale Joodse Raden de uitvoeringsorganen van de anti joodse maatregelen. De rol van de Joodse Raad van Amsterdam (en van zijn voorzitters A. Asscher en D. Cohen) is omstreden. Hun tactiek van vertraging en onderhandelen had alleen levens kunnen redden als de oorlog korter had geduurd. In september 1943 werd de leiding van de Amsterdamse Joodse Raad zelf naar het doorgangskamp Westerbork afgevoerd. De Joodse Raad in Enschede pleegde actief verzet.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke kunststroming was Mondriaan een van de oprichters?


JUIST!NIET JUIST!

De Stijl

democratie

Staatsvorm waarin stemgerechtigde burgers door middel van vrije, algemene en regelmatige verkiezingen invloed uitoefenen op de samenstelling van hun regering en op het gevoerde beleid. Democratieën worden voorts gekenmerkt door de eerbiediging van de klassieke mensenrechten.
Zie ook
referendum.