Johan Huizinga

Johan Huizinga (1872-1945) was een geschiedschrijver. Zijn Herfsttij der Middeleeuwen (1919) beschrijft de felle cultuur van het Bourgondische rijk, een hertogdom binnen Frankrijk.
Huizinga schreef ook In de schaduwen van morgen (1935) over de sociaal-maatschappelijke situatie in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog. Beroemd geworden openingszin: Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het.
Zijn laatste boek was Homo ludens (De spelende mens, 1938).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke kunststroming was Mondriaan een van de oprichters?


JUIST!NIET JUIST!

De Stijl

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.