illegale pers

De illegale pers tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond uit blaadjes en bladen, geschreven, gestencild en gedrukt. Zij speelden een grote rol bij het wekken van een verzetshouding onder de bevolking. Koeriersters brachten ze rond. HetParool, Trouw, Vrij Nederland en DeWaarheid stammen uit de illegaliteit.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.