H. Colijn

Hendrik Colijn (1869-1944) was de opvolger van Abraham Kuyper in de Anti Revoliutionaire Partij. Hij was minister-president (eenmaal in de jaren twintig, driemaal achtereen in de jaren 1933-1939). Hij voerde de bezuinigingspolitiek aan tijdens de crisis van de jaren dertig.
Na de Duitse inval, mei 1940, publiceerde Colijn de brochure Op de grens van twee werelden, waarin hij de democratie 'doodziek' noemde, de Duitse overwinning vaststelde, trouw betuigde aan Oranje, maar hun vlucht naar Engeland veroordeelde. Later herriep hij zijn uitspraken over Duitsland, steunde het verzet en werd geïnterneerd in Duitsland, waar hij in 1944 overleed aan een hartaanval.
Zie ook
Ga maar rustig slapen, gouden standaard en Plan van de arbeid.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.