Dolle Dinsdag

Dolle Dinsdag is de naam voor Dinsdag 5 september 1944. In Nederland benoorden de grote rivieren verkeerden in die dagen zowel Duitsers als Nederlanders in de (onjuiste) veronderstelling dat de geallieerden al in aantocht waren. De Duitsers vluchtten, evenals veel NSB'ers. Nederlanders staken de vlag uit. Maar de slag om Arnhem werd door de Engelsen verloren en alleen zuidelijk Nederland bleef bevrijd. In het noorden zou nog de Hongerwinter volgen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.