D.J. de Geer

Jonkheer D.J. Geer (1870-1960) was minister-president (CHU) van de regering die op 13 mei 1940 naar Londen uitweek. In Londen werd De Geer door Koningin Wilhelmina gedwongen af te treden, vanwege zijn standpunt dat vrede moest worden gesloten met Duitsland, omdat Engeland de oorlog nooit zou kunnen winnen. In februari 1941 keerde hij – met een opdracht op weg naar Nederlands-Indië – via Lissabon naar Nederland terug. Dit werd door de Duitse bezetter zowel als de NSB als propaganbda gebruit. Door Londen werd het als desertie gezien. Na de oorlog kreeg hij een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de opera Le nozze di Figaro?


JUIST!NIET JUIST!

Mozart

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.