Binnenlandse Strijdkrachten

De Binnenlandse Strijdkrachten (ook Nederlandse BS of NBS genoemd) ontstonden toen op 5 september 1944 alle gewapende verzetsgroepen werden samengevoegd. Zij kwamen in het toen reeds bevrijde zuiden van het land onder opperbevel van prins Bernhard.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke kunststroming was Mondriaan een van de oprichters?


JUIST!NIET JUIST!

De Stijl

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.