anarchisme

Anarchisme is een samenstel van politieke opvattingen die gemeen hebben dat ze de gezagsorganen in de samenleving willen afschaffen. Er zouden dan als vanzelf op basis van zelfwerkzaamheid vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen mensen ontstaan.
Zie ook
F. Domela Nieuwenhuis.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.