RKSP

Rooms-Katholieke Staatspartij, RKSP. Opgericht in 1896 door Herman Schaepman. De partij steunde op de ideeën van de pauselijke encycliek Rerum Novarum. (Een encycliek is een brief van de paus met voorschriften voor geloof en zeden; rerum novarum betekent 'over de nieuwe dingen') Sociale solidariteit maakte sociale wetgeving mogelijk en nodig. In 1946 veranderd in Katholieke Volkspartij of KVP. Deze ging in 1980 op in het CDA.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

opzet

Heeft betrekking op de wil van iemand die een handeling verricht. Een opzettelijke daad wordt met de wil op, of in ieder geval de acceptatie van, een bepaalde uitkomst verricht. Je weet wat je doet en wat de gevolgen kunnen zijn. Er wordt dan ook wel gesproken van \'willens en wetens\'. Doelbewuste opzet op het doden van iemand door een pistoolschot is willen dat die persoon overlijdt als gevolg van het pistoolschot. Voorwaardelijke opzet is als je er rekening mee houdt dat je gedrag een bepaald gevolg kan hebben en er toch mee doorgaat. Iemand schiet met een pistool, wetend dat hij een ander zou kunnen raken. Als dat gebeurt is sprake van voorwaardelijke opzet. Het tegenovergestelde van opzettelijk is per ongeluk. In het strafrecht is opzet nodig om te kunnen spreken van een ernstig misdrijf.