ministeriële verantwoordelijkheid

De ministriële veranwoordelijkheid is ingesteld door de liberale grondwetsherziening van Thorbecke in 1848: 'De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.' Aanleiding was het onverantwoordelijke gedrag van koning Willem III. Voortaan had de koning geen politieke invloed meer en voerde geen persoonlijk bewind meer. Hij staat boven de partijen en is het symbool van de eenheid der natie.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.