Stadhouder Willem IV

Stadhouder Willem IV (1711-1751) was een zoon van de Friese stadhouder Johan Willem Friso. Hij werd aanvankelijk wel stadhouder in Friesland, Groningen, Drenthe en Gelre, maar niet in de overige vier gewesten. Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog trokken Franse troepen in 1747 de Republiek binnen. Dat bracht een Oranje-omwenteling teweeg. Daar stadhouder Willem III kinderloos was gestorven werd de zoon van de Friese stadhouder het stadhouderschap over álle gewesten aangeboden, en meteen ook de erfelijkheid in de mannelijke èn vrouwelijke lijn.
Na felle oproerigheid in 1748 voerde Willem IV in een aantal gewesten regeringsreglementen in, die zijn macht sterk vergrootten. Hij wendde die macht echter niet aan om hervormingen door te voeren, waardoor zijn populariteit snel terugliep.
Hij was getrouwd met de dochter van de Engelse koning George II, Anna van Hannover, die na zijn dood als gouvernante het bewind voerde voor hun minderjarige zoon.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1923 de roman Kees de Jongen?


JUIST!NIET JUIST!

Theo Thijssen

belastingen

Gedwongen bijdragen van burgers en bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat. Ze worden krachtens algemene regels gevorderd. \'Directe belastingen\' worden geheven over inkomen, winst en (de overgang van) vermogen (voorbeelden: inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, successierecht). \'Indirecte\' of \'kostprijsverhogende belastingen\' verhogen de prijs van goederen en diensten (de belangrijkste: omzetbelasting BTW], accijnzen, motorrijtuigenbelasting en onroerende‑zaakbelasting).

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. ijs en weder dienende
  2. mektab
  3. dunya
  4. Verdrag van Verdun
  5. Achilles
  6. pars pro toto
  7. rede
  8. keerkringen
  9. contra legem
  10. anale fase