Contraremonstranten

Contraremonstranten was de naam van een godsdienstige groepering die tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) die, overeenkomstig de ideeën van de Leidse hoogleraar Franciscus Gomarus (1563-1641), onverkort wilde vasthouden aan de Calvinistische leer van de predestinatie en zich daarmee keerde tegen de vrijere opvattingen van de Remonstranten onder leiding van Arminius. Bij de Synode van Dordrecht trokken de Gomristen aan het langste eind.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1923 de roman Kees de Jongen?


JUIST!NIET JUIST!

Theo Thijssen

belastingen

Gedwongen bijdragen van burgers en bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat. Ze worden krachtens algemene regels gevorderd. \'Directe belastingen\' worden geheven over inkomen, winst en (de overgang van) vermogen (voorbeelden: inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, successierecht). \'Indirecte\' of \'kostprijsverhogende belastingen\' verhogen de prijs van goederen en diensten (de belangrijkste: omzetbelasting BTW], accijnzen, motorrijtuigenbelasting en onroerende‑zaakbelasting).

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. ijs en weder dienende
  2. mektab
  3. dunya
  4. Verdrag van Verdun
  5. Achilles
  6. pars pro toto
  7. rede
  8. keerkringen
  9. contra legem
  10. anale fase