Slag bij Azincourt

De veldslag bij Azincourt in 1415 werd geleverd tijdens de honderdjarige oorlog tussen Engeland (Henry V) en Frankrijk (Charles VI) en betekende een keerpunt in die oorlog, gevoerd vanwege de eindeloze strijd om opvolging op de Engelse en Franse troon. In 1415 stak het Engelse leger het kanaal over. Het Franse leger was vele malen groter dan het Engelse en bestond voor een groot deel uit ridders te paard met zwaarden. Toch wonnen de Engelsen, naar men denkt door hun heel speciale, grote bogen met krachtige pijlen.
De slag bij Azincourt wordt gezien als het einde van de klassieke middeleeuwse oorlogsvoering en ridderlijkheid. Shakespeare schreef drie toneelstukken over de door hem bewonderde Henry: Richard II, Henry IV en Henry V, waarin Henry zich gaandeweg ontwikkelt van onbezonnen jongeman tot wijze koning.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke keizer liet begin 6e eeuw het Corpus Juris Civilis (rechtsboek) samenstellen?


JUIST!NIET JUIST!

Justinianus

kielzog

Het kielzog (of het kielwater) is de door de romp of de schroef van een schip veroorzaakte turbulentie in het water direct achter de achtersteven. In iemands kielzog varen wil zeggen het net zo doen als iemands voorganger.