Frans-Duitse Oorlog

De Frans-Duitse Oorlog van 1870 tot 1871 was een oorlog die door beide partijen voornamelijk om een binnenlandse reden werd gevoerd: de Franse keizer Napoleon III wilde zijn prestige opvijzelen, De Duitse kanselier Bismarck zocht een gelegenheid om de Duitse eenwording te bewerkstelligen. Dat laatste lukte, in Frankrijk werd het doel niet bereikt, daar ontstond de zogeheten Derde Republiek, het derde republikeinse régime sinds de Franse revolutie. De nederlaag tegen Duitsland veroorzaakte een diepe crisis in het Franse nationale zelfvertrouwen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

Mythologie > Grieks-Romeins

Demeter

In de Griekse mythologie de godin van de vruchtbaarheid en de aarde, die de vruchten voortbrengt, in het bijzonder de granen. Uit haar verbintenis met Zeus (haar broer) kreeg zij een dochter, Persefone. Toen Persefone door Hades naar de onderwereld was ontvoerd, ging Demeter haar zoeken. Zij dwaalde over de aarde, die al die tijd geen graan voortbracht. De winter was over het land gekomen. Zeus zond uiteindelijk Hermes naar de onderwereld, met de opdracht Persefone naar haar moeder terug te brengen. Zij moest voortaan een derde deel van het jaar in de onderwereld doorbrengen en de overige tijd op aarde. Dit symboliseerde de wisseling van de seizoenen.