Frans-Duitse Oorlog

De Frans-Duitse Oorlog van 1870 tot 1871 was een oorlog die door beide partijen voornamelijk om een binnenlandse reden werd gevoerd: de Franse keizer Napoleon III wilde zijn prestige opvijzelen, De Duitse kanselier Bismarck zocht een gelegenheid om de Duitse eenwording te bewerkstelligen. Dat laatste lukte, in Frankrijk werd het doel niet bereikt, daar ontstond de zogeheten Derde Republiek, het derde republikeinse régime sinds de Franse revolutie. De nederlaag tegen Duitsland veroorzaakte een diepe crisis in het Franse nationale zelfvertrouwen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de opera Le nozze di Figaro?


JUIST!NIET JUIST!

Mozart

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.