Beleg van Wenen

Het beleg van Wenen vond plaats in1683. Het Ottomaanse Rijk was op het toppunt van macht en omvang. De Balkan en het grootste deel van Hongarije waren ingelijfd. Men wilde nu ook Oostenrijk op de Habsburgers veroveren. Dat was in 1529 al geprobeerd, maar mislukt. De kansen waren in 1683 gunstig. Wenen werd omsingeld. Het Habsburgse leger was te zwak om een veldslag te leveren en trok zich terug in de stad. Doordat alle aandacht van de Ottomanen op die stad was gericht, had men te weinig oog voor een leger van Duitse en Poolse vorsten die vanuit het noorden optrok en de Ottomanen in een veldslag versloeg. Het beleg van Wenen wordt gezien als het begin van de ondergang van het Ottomaanse rijk.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de opera Le nozze di Figaro?


JUIST!NIET JUIST!

Mozart

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.