Francine van der Wiel

Francine van der Wiel (1961) studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Onder leiding van drs. Luuk Utrecht specialiseerde zij zich aan de Universiteit Utrecht in de danswetenschap (geschiedenis, theorie en analyse). In 1990 rondde zij haar studie cum laude af met de scriptie Leve de Arabieren! Een onderzoek naar de introductie van de postmoderne-dans in Nederland. Als medewerkster van NRC Handelsblad schrijft zij recensies, interviews, achtergrondartikelen en columns over dans. Voordien was zij als freelancer werkzaam voor Het Parool. Zij levert regelmatig bijdragen aan diverse tijdschriften, waaronder Dans Magazine, De Groene Amsterdammer, Theatermaker e.a. Ook verzorgt zij toelichtingen en brochures voor dans- en theatervoorstellingen. In 2006 verscheen Danszaken. 25 jaar DOD, brancheorganisatie voor de dans, dat Francine van der Wiel schreef in samenwerking met Volkskrant-journaliste Mirjam van der Linden.
In de loop der jaren maakte zij deel uit van diverse adviesorganen en jury’s, zoals de Amsterdamse Kunstraad (Commissie Theater en Dans), het Amsterdams Fonds voor de Kunst (Sonia Gaskellprijs en Commissie Choreografieopdrachten) en de Philip Morris Kunstprijs. Sinds 2009 is zij lid van de VSCD-dansjury, die jaarlijks de Zwanen uitreikt, de meest prestigieuze dansprijzen van Nederland.