overdrachtsuitgaven

Overdrachten van algemene middelen aan huishoudens en bedrijven door tussenkomst van de publieke sector. Deze uitgaven worden ook wel 'inkomensoverdrachten' genoemd. Voorbeelden: sociale‑zekerheidsuitkeringen, subsidies en studietoelagen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wat was in vroegere tijden een symbool van gastvrijheid?


JUIST!NIET JUIST!

ananas

hoofsheid

Aan de hoven ontstane ridderlijke gedragscode waarbij zelfbeheersing en dienstbaarheid aan vrouw, heer en kerk de hoofdrol speelden. Hoofse liefde was de ridderlijke bewondering voor een voor hem onbereikbare vrouw. Aan haar droeg hij bijvoorbeeld zijn overwinningen op.