presbyterianen

In de Angelsaksische wereld gangbare aanduiding van kerken met een Calvinistische vorm van kerkregering, waarin presbyters (ouderlingen) en diakenen samen met – en gewoonlijk onder voorzitterschap van – de predikant de kerkraad vormen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Uit welke grondsoort werd vroeger turf gewonnen?


JUIST!NIET JUIST!

veen

hoofsheid

Aan de hoven ontstane ridderlijke gedragscode waarbij zelfbeheersing en dienstbaarheid aan vrouw, heer en kerk de hoofdrol speelden. Hoofse liefde was de ridderlijke bewondering voor een voor hem onbereikbare vrouw. Aan haar droeg hij bijvoorbeeld zijn overwinningen op.