presbyterianen

In de Angelsaksische wereld gangbare aanduiding van kerken met een Calvinistische vorm van kerkregering, waarin presbyters (ouderlingen) en diakenen samen met – en gewoonlijk onder voorzitterschap van – de predikant de kerkraad vormen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke vogel is het symbool van wijsheid?


JUIST!NIET JUIST!

uil

Es

Door Sigmund Freud gebruikte term voor het onbewuste. In het Engels \'id\' genoemd. Volgens Freud moet de mens ernaar streven de verborgen driften en verlangens uit het onbewuste bewust te maken om zodoende het ongebreidelde luststreven van het Es te kunnen beheersen en om te buigen tot meer sociaal aanvaardbare vormen.