Willem Otterspeer

Willem Otterspeer (1950), hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en schrijver van veel historische werken. In 1995 verscheen zijn biografie van filosoof en taalkundige G.J.P.J. Bolland (1859-1921) onder de titel Bolland. Een biografie. Bolland wordt beschouwd als één van de grondleggers van het fascistische gedachtegoed in Nederland.

Otterspeer schreef onder de titel Orde en trouw, de in 2006 verschenen biografie van Johan Huizinga (1872-1945) , cultuurhistoricus, bekend om zijn boek Herfsttij der Middeleeuwen , een cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis van de Nederlanden in de late Middeleeuwen.

Otterspeers biografie van de schrijver W.F. Hermans (1921- 1995) verscheen in twee delen. Willem Frederik Hermans. De mislukkingskunstenaar (2013) en Willem Frederik Hermans. De zanger van de wrok (2015) Otterspeer ontving hier voor onder andere de Biografieprijs en de Eurekaprijs voor Wetenschapscommunicatie.

Hij publiceerde ook briefwisselingen (samen met Nop Maas) tussen Hermans en Gerard Reve en die tussen de schrijvers Rudy Kousbroek, Ethel Portnoy en Hermans.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1923 de roman Kees de Jongen?


JUIST!NIET JUIST!

Theo Thijssen

belastingen

Gedwongen bijdragen van burgers en bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat. Ze worden krachtens algemene regels gevorderd. \'Directe belastingen\' worden geheven over inkomen, winst en (de overgang van) vermogen (voorbeelden: inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, successierecht). \'Indirecte\' of \'kostprijsverhogende belastingen\' verhogen de prijs van goederen en diensten (de belangrijkste: omzetbelasting BTW], accijnzen, motorrijtuigenbelasting en onroerende‑zaakbelasting).