Elsbeth Etty

Elsbeth Etty (1951) is een politiek journalist en neerlandica. In de jaren zeventig was zij redacteur en later adjunct-hoofdredacteur van het communistische dagblad De Waarheid.. Daarna was zij auteur en mede-auteur van diverse non-fictie boeken en artikelen, meestal vanuit politiek perspectief. In 2008 ontving zij daarvoor de Anne Vondelingprijs.
Elsbeth Etty promoveerde in 1996 cum laude op haar biografie van de dichteres en actief socialiste Henriëtte Roland Holst : Liefde is heel het leven niet. De handelseditie werd bekroond met de Busken Huet Prijs.
In 2019 verscheen In de man zit nog een jongen, de biografie die Elsbeth Etty schreef van dichter en schrijver Willem Wilmink.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welk zeilschip werd vanaf de 17e eeuw gebruikt als vrachtschip voor de binnenwateren?


JUIST!NIET JUIST!

tjalk

Levenswetenschappen > biologie (o.a anatomie en fysiologie) en scheikunde

adaptatie

Adaptatie is de wijze waarop een levend organisme zich aanpast aan een wijziging van zijn leefomstandigheden. Dat kan gaan om een tijdelijke verandering bij een kortdurende wijziging, zoals vogels die bij felle kou hun verenpak opzetten. De leefomgeving kan ook blijvend veranderen, waardoor sommige organismen bepaalde blijvende eigenschappen ontwikkelen. Deze veranderingen worden erfelijk vastgelegd en aan het nageslacht doorgeven. Zo merkte Darwin op dat de door hem bestudeerde vinken verschillende snavels ontwikkelden al naargelang de omgeving waarin zij leefden.