Aäron

Broer van Mozes, diens metgezel tijdens de Exodus en Israëls eerste hogepriester. De zegen 'de Here zegene u en Hij behoede u...' (Numeri 6:24) wordt de aäronitische zegen genoemd.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de teksten voor de tv-serie Ja zuster, nee zuster?


JUIST!NIET JUIST!

Annie M.G. Schmidt

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.