Anna van der Plas (1976) studeerde Theaterwetenschap in Amsterdam en volgde de aanvullende eenjarige master Theaterdramaturgie in Utrecht. In de tussenliggende jaren was zij actief in uiteenlopende segmenten van het amateurtheatercircuit. Als publicist schreef ze onder andere voor de tijdschriften Boekman, Theaterschrift Lucifer en CUE en werkte ze mee aan enkele boekuitgaven. Enige jaren geleden verhuisde Anna naar België, waar ze sindsdien werkte voor het jongemakersfestival Bâtard en als projectmedewerker jeugdtheater bij het Vlaams Theaterinstituut. Ze publiceert nog steeds geregeld in zowel Nederland als België en is dramaturgiedocent aan het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant.