ANBI

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het onderhouden van de website www.cultureelwoordenboek.nl als hulpmiddel voor de Algemene Ontwikkeling van Nederlandstalige jongeren en volwassenen. Een vijftigtal vrijwilligers - deskundigen uit allerlei takken van wetenschap en cultuur - heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen die zij rekenen tot het domein van de Algemene Ontwikkeling. Het verspreiden van deze kennis gebeurt in korte, heldere omschrijvingen per lemma, in zo compact mogelijke vorm. Voor wie meer wil weten staan steeds links naar Wikipedia. De site is in 2009 tot stand gekomen met een startsubsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en is daarna afhankelijk van particuliere donaties.

Gegevens

Naam ANBI: Stichting Cultureel Woordenboek
Ook bekend als: Cultureel Woordenboek
RSIN/Fiscaal nummer: 8193.85.426
KvK-nummer 34301329
Website adres: www.cultureelwoordenboek.nl
E-mail: info@cultureelwoordenboek.nl
Tel: 06 - 19 29 37 03
   
Adres Prof. Pullelaan 2
Postcode: 3571 JD
Plaats: Utrecht
 
Postadres: Prof. Pullelaan 2
Postcode: 3571 JD
Plaats: Utrecht

 

Bestuurssamenstelling
Mevrouw mr. M.A. Rümke, voorzitter
Dr. J.J.E. van Everdingen, vice voorzitter
Mr.drs. P.M.W. Dijkstra, secretaris
Mevrouw dr. H.A. Kohnstamm-Beeuwkes, penningmeester
Mevrouw N. van der Stelt, lid

Beloningsbeleid
Bestuursleden en webbeheerder krijgen beloning noch onkostenvergoeding. Auteurs ontvangen geen royalty's. 

Beleidsplan
Het actuele beleid is gericht op het up-to-date houden van bestaande hoofstukken. Dat houdt in nieuwe trefwoorden toevoegen, minder relevante trefwoorden schrappen en bestaande omschrijvingen aanscherpen. Daarnaast streven wij ernaar dat de database steeds beter is te raadplegen, onder meer door aanpassingen van de functionaliteiten van de website en het geschikt maken voor het raadplegen via tablet of smartphone.
Ten slotte heeft het zoeken naar sponsors de nodige beleidsaandacht.

Activiteitenoverzicht 2019

2019 was voor het Cultureel Woordenboek een heel bijzonder jaar. Het door fundraising bijeengebrachte bedrag was voldoende om een geheel nieuwe site te laten bouwen, naar de nieuwste eisen waaraan  informatieve sites moeten voldoen. Vooral de zoekfunktie werd verbeterd om sneller en vloeiender te kunnen verlopen. De vormgeving werd strakker en moderner, aangepast aan de internet-stijl die huidige gebruikers van sites zijn gewend.
In juni konden we donoren laten weten dat de site klaar was en hen nogmaals bedanken voor hun gift.
We kregen veel complimenten van bezoekers, die vooral enthousiast waren over de overzichtelijkheid en toegankelijkheid, die in vergelijking met de oude site groter waren.

De overzichtelijkheid werd vergroot door de oude ‘hoofdstukken’ – een begrip dat stamde uit de tijd dat het Cultureel Woordenboek ook echt een boek was – onderbrengen in vijf Domeinen:

  • Cultuur
  • Levensbeschouwing
  • Nederlandse samenleving
  • Wereldoriëntatie
  • Wetenschap

Elk domein is onderverdeeld in onderwerpen, met bijbehorende lemma's.

De totale vernieuwing van de site was uiteraard ook aanleiding om verder te gaan met het inhoudelijk tegen het licht houden van diverse hoofdstukken, waarmee in 2018 was begonnen.
Zo werden de hoofdstukken Levensbeschouwing, Religie, Bijbel en Islam anders gegroepeerd tot de onderwerpen Bijbel, Godsdiensten, Filosofie en ondergebracht in het domein Levensbeschouwing.
Het hoofdstuk Levenswetenschappen werd geheel herzien naar de laatste stand van zaken in de diverse vakgebieden.
Populaire muziek werd geactualiseerd.
Twee nieuwe onderwerpen werden op de agenda gezet: Grote uitvindingen en Scheepvaart.

De inhoud van de site kreeg ook enkele nieuwe rubrieken:

Het woord van de week.
Daarin wordt een lemma getoond dat aansluit bij de actualiteit van het moment en dat daarom veel in de media wordt genoemd.

Meest gezocht deze week
Met de 10 meest gezochte en begrippen van de afgelopen week.
Ook daarin is de actualiteit te herkennen. Vaak zijn het woorden die men in de betreffende week in de media vele keren is tegengekomen.

Quizvraag van de week
In de vorm van multiple choice wordt een vraag gesteld die men aan de hand van diverse lemma’s kan beantwoorden.

Deze rubrieken kosten de redactie extra tijd, maar verlevendigen de site en worden door bezoekers gewaardeerd.

 

Resultaten 2019

De website werd in 2019 door 165.512 unieke gebruikers bezocht.
Samen brachten zij 184.936 bezoeken en bekeken daarbij 285.514 lemma’s. Een stevige verhoging ten opzichte van het vorig jaar, dat wij toeschrijven aan de vernieuwde site.

De bezoekers kwamen voor het overgrote deel via vier kanalen binnen:

  • rechtstreeks
  • via Google
  • via Encyclo.nl
  • via Twitter en facebook

Verheugend is een flinke toename via het kanaal Google. Dat wil zeggen dat het Cultureel woordenboek bij Google hoger is komen te staan op de lijst van verwijzingen.
Ook de cijfers voor Twitter en Facebook laten een stijgende lijn zien. Twitter had in 2019 2.000 volgers. Er waren 150.000 weergaven, met per tweet tussen de 50 en 100 weergaven. De Facebookpagina van het Cultureel woordenboek werd door 180 accounts gevolgd. Een post kreeg gemiddeld 50 likes.

Financiële verantwoording 2019

Banksaldo 1/1/19                   € 4.149, 26

Inkomsten

Donaties                                     550 ,00

Uitgaven

Zakelijk verkeer ING                  165, 00
Bouw nieuwe website             2.516, 80
Kamer van Koophandel                 7, 50
Diversen                                     274, 00

                                                 ________

Totaal                                       2.963, 00

Banksaldo 31/12/19                € 1.736,00                                         


Overzichten voorgaande jaren