delictsomschrijvingen

Het strafrecht is strak aan de wet gebonden. Daarom is een precieze omschrijving van de strafbare handeling nodig als richtsnoer voor een strafrechtspleging.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie is de uitvinder van de gloeilamp?


JUIST!NIET JUIST!

Thomas Edison

assimilatie

Zodanige aanpassing van individuen of groepen aan een dominante cultuur dat de oorspronkelijke culturele identiteit op de achtergrond raakt.