Trudy Elsenaar

Trudy Elsenaar-Tijsze (1945) studeerde in Amsterdam, woonde en werkte enige tijd in Toronto. Zij werkte na terugkomst in Nederland vele jaren als docent aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs en werd vervolgens rector en algemeen directeur van een groep scholen.
Zij nam deel aan diverse (ministeriële) commissies voor leerplanontwikkeling in de aardrijkskunde en was medeauteur van een methode voor de  bovenbouw havo/vwo (tweede fase). Ze is een enthousiaste deelnemer aan de vele vakexcursies, met een voorkeur voor fysische geografie.
Zij was juryvoorzitter van de Glazen Globe, een prijs voor jeugdliteratuur met geografische inhoud en voorzitter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. In de loop van de tijd heeft ze bestuursfuncties bij verschillende onderwijsinstellingen bekleed en is nog steeds actief in een schoolbestuur en onderwijscommissies.
Zij is voorzitter van de Aardrijkskunde Olympiade voor scholieren uit het voortgezet onderwijs en momenteel werkzaam voor Europese onderwijsprojecten om European Citizenship Education in de scholen in Europa te bevorderen.