Drag theater

Drag slaat in het dagelijks spraakgebruik op het dragen van overdreven en uitbundige kleding van het andere geslacht. In het Engels wordt dit cross dressing genoemd. In de toneelwereld is Drag een voorstellingsvorm die is gebaseerd op genderdiversiteit en travestie. Mannen spelen vrouwenrollen en omgekeer.
Lange tijd was travestie op het toneel vanzelfsprekend, doordat het vrouwen was verboden toneel te spelen. Bij de oude Grieken en Romeinen speelden mannen alle rollen. En ook Shakespeares toneelstukken werden door mannen vertolkt. Verkleedscènes gebruikte hij soms om vrolijke verwarring te créeren zoals in As you like it.
Tegenwoordig wordt Drag als kunstdiscipline voornamelijk gebaseerd op de reële genderdiversiteit om op het toneel te laten zien dat er geen scherpe scheidslijnen zijn in de manier waarop mensen hun sekse beleven. Kleren spelen daarin een belangrijke rol en zijn vaak zeer uitbundig. Er is bij Drag veel show en entertainment.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wat was in vroegere tijden een symbool van gastvrijheid?


JUIST!NIET JUIST!

ananas

hoofsheid

Aan de hoven ontstane ridderlijke gedragscode waarbij zelfbeheersing en dienstbaarheid aan vrouw, heer en kerk de hoofdrol speelden. Hoofse liefde was de ridderlijke bewondering voor een voor hem onbereikbare vrouw. Aan haar droeg hij bijvoorbeeld zijn overwinningen op.